Act Constitutiv

 

 

Click aici pentru Statut

 

 

ACTUL CONSTITUTIV

AL ASOCIAȚIEI

NOUL SPITAL AL BRAȘOVULUI

(“Asociația”)

 

 

GRIGORESCU DAN, ANDREI LAURENȚIA DOINA, BADEA CRISTIAN, BALINT CIPRIAN SEBASTIAN, BALOGH CSABA DIONISIE, BARBU VASILE, BENGA DĂNUȚ-GHEORGHE, BERCARU FLAVIA, BOBESCU ELENA, BURDUCEA ANTONIU, CARDIȘ MIHAELA, CÂRSTEA MARIA, CENUȘĂ IOAN HORATZIU, CHIRCIU IONEL, CIUREA ALEXANDRU VLAD, CORÂIU CLAUDIU GABRIEL, CUCU ALEXANDRU ALIN, CZELNY DANIELA-EUGENIA, DEAK ANDREI, DENCESCU MIHAI-SORIN, DUMITRESCU MĂLINA MARIA, ENACHE LENUȚA, FĂRCĂȘANU EMIL, FERCALĂ ELENA, FÎRTEA MAGDOLNA-ILONA, GANEA MIHAELA, GÂRLONȚA FLORIN, GHEORGHE MIHAELA LIGIA, GLIGA FLAVIU NARCIS, GLIGA LUMINIŢA, GULEA SEVER IOAN, HAIDEȚ COSTINELA, IACOVACHE ILEANA, IONESCU-GALAȚI FLORIN, LAURENȚIU RADU VLAD, LĂCĂTUȘ ADRIAN, LEONTE MARIUS, LESENCIUC ADRIAN, MAFTEI GHEORGHE, MARCHEAN HORIA, MATEESCU MARIA-CRISTINA, MICLĂUȘ STELIANA ROXANA, MIRCEA RADU, MORARU ADRIAN GABRIEL, MORARU FLORICICA, MUNTEAN DORU IOAN, MUNTEAN GHEORGHE VIOREL, NEAGU CĂTĂLIN, PEPENE NICOLAE, PESCARU ONELIA NICOLETA, POPA FELICIA, POPESCU ILEANA MAGDALENA, PRUNARIU DORIN-DUMITRU, PUNKOSTI LIDIA SANDA, RĂDOI MARIANA, ROMAN LILIANA-MARGARETA, ROTH TOMA TIBERIU, SEBESIAN ROXANA, SECELEAN FLORIN LIVIU, STELEA RAREȘ, ȘARAMET DORIN SEBASTIAN, TAUS GELU LIVIU, TECAR MANUELA, TECĂU CORNELIU MARIUS, VAIDAHAZAN RADU, VECERDI CRISTINA AGNES

decid să înființeze în România o asociație civică, în termenii și condițiile stipulate în prezentul Act Constitutiv și în Statutul Asociației, ținând seama de prevederile art. 969 C.Civ., ale O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată, precum și ale Decretului nr. 31/1954.

 

CAPITOLUL 1.  DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.1 Denumirea Asociatiei va fi ASOCIAȚIA ”NOUL SPITAL AL BRAȘOVULUI”, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 55036/23.08.2015, eliberată de cître Ministerul Justiției – Direcția pentru Servicii Juridice Conexe.

Art.2 Sediul Asociației este situat in Brașov, str. Măceșului nr.17, bloc A19D, scara A, ap.3. Acest sediu poate fi mutat în orice alt loc din județul Brașov, România, în baza hotărârii Consiliului Director.

Art.3 Asociația se constituie pe perioadă nelimitată și își desfășoară activitatea pe teritoriul României.

Art.4 Asociația este persoană juridică de drept privat română, fără scop patrimonial și își conduce activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Statutul Asociației, cu O.G. 29/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată, precum și cu legislația în vigoare în România.

Art.5 Asociația se bazează pe principiile constituționale ale pluralismului și libertății de asociere.

Art.6 Asociația este o organizație democratică și independentă față de orice autorități publice locale sau centrale, partide politice, sindicate, organizații non-guvernamentale, fundații, culte religioase, instituții de învățământ, precum și față de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat române sau străine, dar își rezervă dreptul de a întreține cu acestea relații de colaborare, precum și dreptul de a exprima punctele de vedere ale membrilor săi față de orice chestiune de interes public.

Art.7 Din Asociație poate face parte orice persoană interesată să susțină scopurile Asociației, indiferent de sex, naționalitate, apartenență politică sau credință religioasă.

Art.8 Toți membrii Asociației sunt egali în ceea ce privește drepturile și obligațiile lor față de Asociație.

Art. 9 Membrii Asociației sunt datori să respecte Actul Constitutiv, Statutul și hotărârile legale și statutare ale Adunării Generale și ale Consiliului Director, precum și să achite cotizația stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.

 

CAPITOLUL 2.  SCOPURILE ASOCIAȚIEI

 

Art.10 Asociația își desfășoară activitatea în scopul promovării și apărării drepturilor cetățenilor locuitori ai județului Brașov și ale oricăror alți cetățeni români și străini aflați pe teritoriul județului Brașov de a le fi asigurat dreptul suveran la acordarea unei  asistențe sanitare spitalicești publice de urgență la un nivel corespunzător necesităților contemporane, prin obținerea fondurilor guvernamentale necesare construirii unui spital public clinic de urgență cu caracter regional în municipiul Brașov.

Art.11 Totodată, Asociația își propune:

 1. să faciliteze comunicarea între membrii Asociației și reprezentanții structurilor politice și ale administrației publice locale în vederea cunoașterii și rezolvării problematicii asistenței spitalicești publice de urgență;
 2. să determine înțelegerea de către cetățenii și decidenții administrativi sau politici a faptului că spitalul public clinic de urgență are în componența sa structurală și conceptuală un ansamblu de clădiri interconectate structural și funcțional, ușor accesibil pe toate căile existente (rutiere, feroviare, aeriene) și care să permită asigurarea unei asistențe medicale de urgență integrate și complexe acoperind toate specialitățile medicale și chirurgicale;
 3. să determine înțelegerea de către cetățenii și decidenții administrativi sau politici a faptului că spitalul public clinic de urgență are în componența sa structurală și conceptuală și facilități menite să permită desfășurarea activității academice de învățământ medical și de cercetare din cadrul Facultății de Medicină, incluzând și campusul specific acesteia;
 4. să faciliteze crearea și dezvoltarea legăturilor personale, profesionale, sociale, culturale, științifice, etc. între membrii sai;
 5. să afirme și să promoveze toleranța, pluralismul opiniilor, performanța, spiritul critic și academismul în confruntarea liberă de idei;
 6. să încurajeze și să desfășoare acțiuni de propagandă civică în rândul populației cu privire la cunoașterea și sprijinirea de către cetățeni a scopurilor Asociației;
 7. să desfășoare în cetățenilor brașoveni acțiuni de informare privind evoluția demersurilor privind realizarea scopurilor propuse;
 8. să promoveze și să apere drepturile fundamentale ale omului.

Art.12 Mijloacele de realizare a scopurilor Asociației sunt:

 1. dezbaterea publică a tuturor problemelor de interes pentru cetățenii brașoveni în legătură cu asigurarea unei asistențe medicale spitalicești de urgență corespunzătoare necesităților contemporane;
 1. exprimarea publică a poziției membrilor Asociației și inițierea de acțiuni concrete în legătură cu toate problemele de interes pentru aceștia;
 1. reprezentarea membrilor Asociației în fața reprezentanților Guvernului României, a organelor administrației publice locale, județene sau cu caracter regional, a Parlamentului României, precum și în fața oricăror persoane fizice sau juridice, de drept public sau de drept privat, române sau strîine, în vederea apărării drepturilor și intereselor materiale sau morale ale membrilor Asociației;
 1. realizarea unor investigații permanente și independente cu privire la argumentele și motivațiile oricăror decizii locale sau centrale care ar afecta dreptul cetățenilor brașoveni și ai membrilor Asociației la asigurarea unor condiții corespunzătoare de asistență medicală spitalicească de urgență echitabile în raport cu cele asigurate în restul teritoriului României, în funcție de criteriile obiective ale importanței demografice, economice, culturale, turistice, sociale, etc, inclusiv privind criteriile de alocare și utilizare a fondurilor bănești specifice;
 1. inițierea, sprijinirea și organizarea activităților sociale și civice având ca scop diseminarea în mediul cetățenesc a informațiilor obținute și deținute de Asociație;
 1. desfășurarea de activități editoriale prin intermediul editării de broșuri și alte materiale de popularizare, precum și desfășurarea oricăror altor acțiuni propagandistice, de informare și popularizare;
 1. acordarea de sprijin în situația în care drepturile sau interesele unuia sau ale mai multor membri ai Asociației sunt încălcate sau amenințate;
 1. organizarea oricăror acțiuni de atenționare sau chiar de protest (petiții, demonstrații, marșuri de protest, etc.) în cazul în care drepturile sau interesele membrilor săi sau ale altor cetățeni sunt încălcate sau amenințate;
 2. promovarea colaborării cu organizații și instituții din țară și din străinătate.

 

CAPITOLUL 3. RESURSELE PATRIMONIALE

 

Art.13 Patrimoniul inițial al Asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 1260 RON, fiind vărsat integral de către membrii-fondatori, în numerar, la data constituirii Asociației, în contul acesteia, deschis la o bancă din România.

 

Art.14 Fiecare membru-fondator a participat la constituirea patrimoniului inițial al Asociației.

Art.15 Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, pe numele Asociației și va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.

Art.16 Patrimoniul inițial al Asociației se completează cu venituri provenite din contribuțiile membrilor, cotizații și taxe de înscriere, sponsorizări, donații, legate și alte acte cu titlu gratuit, prestarea de servicii cu plată, subvenții, precum și alte contribuții în bani sau/și în natură, de la persoane fizice și/sau juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.17 Valoarea taxei de înscriere în Asociație și a cotizației se stabilesc de către Adunarea Generală, în conformitate cu prevederile Statutului.

CAPITOLUL 4. ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI

 

Art.18 Organul de conducere al Asociației este Adunarea Generală, formată, la înființare, din membrii fondatori:

GRIGORESCU DAN, ANDREI LAURENȚIA DOINA, BADEA CRISTIAN, BALINT CIPRIAN SEBASTIAN, BALOGH CSABA DIONISIE, BARBU VASILE, BENGA DĂNUȚ-GHEORGHE, BERCARU FLAVIA, BOBESCU ELENA, BURDUCEA ANTONIU, CARDIȘ MIHAELA, CÂRSTEA MARIA, CENUȘĂ IOAN HORATZIU, CHIRCIU IONEL, CIUREA ALEXANDRU VLAD, CORÂIU CLAUDIU GABRIEL, CUCU ALEXANDRU ALIN, CZELNY DANIELA-EUGENIA, DEAK ANDREI, DENCESCU MIHAI-SORIN, DUMITRESCU MĂLINA MARIA, ENACHE LENUȚA, FĂRCĂȘANU EMIL, FERCALĂ ELENA, FÎRTEA MAGDOLNA-ILONA, GANEA MIHAELA, GÂRLONȚA FLORIN, GHEORGHE MIHAELA LIGIA, GLIGA FLAVIU NARCIS, GLIGA LUMINIŢA, GULEA SEVER IOAN, HAIDEȚ COSTINELA, IACOVACHE ILEANA, IONESCU-GALAȚI FLORIN, LAURENȚIU RADU VLAD, LĂCĂTUȘ ADRIAN, LEONTE MARIUS, LESENCIUC ADRIAN, MAFTEI GHEORGHE, MARCHEAN HORIA, MATEESCU MARIA-CRISTINA, MICLĂUȘ STELIANA ROXANA, MIRCEA RADU, MORARU ADRIAN GABRIEL, MORARU FLORICICA, MUNTEAN DORU IOAN, MUNTEAN GHEORGHE VIOREL, NEAGU CĂTĂLIN, PEPENE NICOLAE, PESCARU ONELIA NICOLETA, POPA FELICIA, POPESCU ILEANA MAGDALENA, PRUNARIU DORIN-DUMITRU, PUNKOSTI LIDIA SANDA, RĂDOI MARIANA, ROMAN LILIANA-MARGARETA, ROTH TOMA TIBERIU, SEBESIAN ROXANA, SECELEAN FLORIN LIVIU, STELEA RAREȘ, ȘARAMET DORIN SEBASTIAN, TAUS GELU LIVIU, TECAR MANUELA, TECĂU CORNELIU MARIUS, VAIDAHAZAN RADU, VECERDI CRISTINA AGNES

Art.19 Punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale va fi asigurată de Consiliul Director. Consiliul Director va avea un număr impar de membri, putând fi alcătuit doar din persoane care dețin calitatea de membru al Asociației.

Art.20 La înființarea Asociației, atribuțiile Consiliului Director vor fi exercitate de GRIGORESCU OVIDIU DAN, cetățean român, născut în data de (–date personale–) în (–date personale–), domiciliat în (–date personale–), posesor al C.I. seria (–date personale–), eliberata de SPCLEP (–date personale–), CNP (–date personale–).

Art.21 În termen de cel mult 6 luni de la data dobândirii personalității juridice de către Asociație, persoana desemnată la Art.20 este obligată să convoace, potrivit prevederilor Statutului, Adunarea Generală în vederea alegerii Consiliului Director. Dacă Adunarea Generală astfel convocată nu va alege Consiliul Director în termen de cel mult 2 luni de la data convocării, orice persoană interesată va avea dreptul să solicite instanței competente dizolvarea Asociației.

Art.22 Adunarea Generală va desemna un cenzor sau o comisie de cenzori. Cenzorii pot fi și persoane care nu sunt membre ale Asociației.

Art.23 Atribuțiile, organizarea, funcționarea și modalitatea de alegere a organelor de conducere, administrare și control ale Asociației sunt prevăzute în Statut. Adunarea Generală poate să adopte și un Regulament intern în care să prevadă în mod amănunțit atribuțiile, organizarea, funcționarea și modalitatea de alegere a organelor de conducere, administrare și control ale Asociației.

 

CAPITOLUL 5. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

 

Art.24 Dizolvarea și lichidarea Asociației se vor desfășura potrivit procedurii prevăzute în Statut, cu respectarea procedurii prevăzute de O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată, precum și a oricăror alte dispoziții legale aplicabile.

Art.25 În cazul dizolvării Asociației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice, ci vor intra în patrimoniul unei persoane juridice nonprofit, având un obiect de activitate apropiat de cel al Asociaţiei, putând să fie utilizate de aceasta numai pentru activități efectuate în beneficiul comunității județului Brașov.

CAPITOLUL 6. DISPOZIȚII FINALE

 

Art.26 Asociația are cont bancar, ;tampilă și însemne proprii. Emblema Asociației va fi aprobată prin hotărâre a Adunării Generale.

 

Art.27 Asocierea cu alte organizații sau afilierea la federații și confederații române sau străine sunt hotărâte de Adunarea Generală. Adunarea Generală poate delega în mod expres această atribuție Consiliului Director.

 

Art.28 Litigiile apărute între Asociație și membrii săi sau între Asociație și alte persoane fizice sau juridice vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre soluționare instanțelor competente potrivit legislației în vigoare.

 

Art.29 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu Statutul “Asociației Noul spital al Brașovului”, cu O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, completată și modificată, precum și cu orice alte dispoziții legale în vigoare.

 

Art.30 Modificarea sau completarea prezentului Act Constitutiv se vor face în formă scrisă, prin hotărâre a Adunării Generale, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de fond și de formă impuse de Statut și de legislația aplicabilă.

 

Noi: GRIGORESCU DAN, ANDREI LAURENȚIA DOINA, BADEA CRISTIAN, BALINT CIPRIAN SEBASTIAN, BALOGH CSABA DIONISIE, BARBU VASILE, BENGA DĂNUȚ-GHEORGHE, BERCARU FLAVIA, BOBESCU ELENA, BURDUCEA ANTONIU, CARDIȘ MIHAELA, CÂRSTEA MARIA, CENUȘĂ IOAN HORATZIU, CHIRCIU IONEL, CIUREA ALEXANDRU VLAD, CORÂIU CLAUDIU GABRIEL, CUCU ALEXANDRU ALIN, CZELNY DANIELA-EUGENIA, DEAK ANDREI, DENCESCU MIHAI-SORIN, DUMITRESCU MĂLINA MARIA, ENACHE LENUȚA, FĂRCĂȘANU EMIL, FERCALĂ ELENA, FÎRTEA MAGDOLNA-ILONA, GANEA MIHAELA, GÂRLONȚA FLORIN, GHEORGHE MIHAELA LIGIA, GLIGA FLAVIU NARCIS, GLIGA LUMINIŢA, GULEA SEVER IOAN, HAIDEȚ COSTINELA, IACOVACHE ILEANA, IONESCU-GALAȚI FLORIN, LAURENȚIU RADU VLAD, LĂCĂTUȘ ADRIAN, LEONTE MARIUS, LESENCIUC ADRIAN, MAFTEI GHEORGHE, MARCHEAN HORIA, MATEESCU MARIA-CRISTINA, MICLĂUȘ STELIANA ROXANA, MIRCEA RADU, MORARU ADRIAN GABRIEL, MORARU FLORICICA, MUNTEAN DORU IOAN, MUNTEAN GHEORGHE VIOREL, NEAGU CĂTĂLIN, PEPENE NICOLAE, PESCARU ONELIA NICOLETA, POPA FELICIA, POPESCU ILEANA MAGDALENA, PRUNARIU DORIN-DUMITRU, PUNKOSTI LIDIA SANDA, RĂDOI MARIANA, ROMAN LILIANA-MARGARETA, ROTH TOMA TIBERIU, SEBESIAN ROXANA, SECELEAN FLORIN LIVIU, STELEA RAREȘ, ȘARAMET DORIN SEBASTIAN, TAUS GELU LIVIU, TECAR MANUELA, TECĂU CORNELIU MARIUS, VAIDAHAZAN RADU, VECERDI CRISTINA AGNES, membri fondatori ai Asociației Noul Spital al Brașovului, împuternicim pe:

 

GRIGORESCU OVIDIU DAN, cetățean român, născut în data de(–date personale–), domiciliat în(–date personale–), posesor al C.I. (–date personale–), eliberată de SPCLEP (–date personale–), CNP (–date personale–), în calitate de reprezentant autorizat, pentru ca acesta să desfășoare, în numele și pe seama noastră, întreaga procedură prevazută de lege pentru înscrierea Asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor și a dobândirii personalității juridice de către Asociație.

Fără limitare, reprezentantul nostru autorizat ne va reprezenta în fața Judecatoriei municipiului Brașov, a notarilor publici, precum și a oricăror alte persoane de drept public sau de drept privat competente, va îndeplini orice activități care sunt necesare în conformitate cu legislația româna, va plăti orice taxe, va semna orice cereri și formulare, precum și orice acte modificatoare ale Actului Constitutiv și ale Statutului – impuse de instanța judecatorească competentă, semnătura sa fiindu-ne opozabilă.